Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej
ul. Mickiewicza 24, 96 - 230 Biała Rawskatel./fax. (46)8159795

Rok szkolny 2015/2016

DYREKTOR


mgr Marek Adamczyk


WICEDYREKTOR

 

mgr Elżbieta Kuba

 

SEKRETARZ SZKOŁY

 

 Dorota Kucharska

 

JĘZYK  POLSKI

 

mgr Katarzyna Borkowska                                wychowawca III b

mgr Bogusława Filarczyk                                   wychowawca III c

mgr Longina Rożniata                                        wychowawca I c

mgr Renata Śmiechowska                                  wychowawca II d                       

mgr Sylwia Wysocka                                          wychowawca I e

 

JĘZYK   ANGIELSKI

 

mgr Andżelina Bator                                         wychowawca        I b

mgr Dominika Podwysocka

mgr Olga Galas

                  

JĘZYK  ROSYJSKI

                                                                                    

mgr Walentyna Dziedzic                          wychowawca III e

mgr Mariola Karpińska                             wychowawca IIb

 

HISTORIA

 

mgr Jolanta Dziubińska                                         wychowawca I a

mgr Krzysztof Kopka  

mgr Elżbieta Kuba

 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

mgr Krzysztof Kopka                              

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Agnieszka Walczyńska - Łoś           

 

MATEMATYKA

 

mgr Danuta Łuczyńska                             wychowawca I d

mgr Barbara Adamkiewicz                           

mgr Anna Bańkowska                             

mgr Alina Kończak                                               wychowawca II e

 

FIZYKA

 

mgr inż. Małgorzata Karpińska                          wychowawca III a

mgr Marek Adamczyk

CHEMIA

 

mgr Natalia Kowalczyk                                      wychowawca II a

 

GEOGRAFIA

                                              

mgr Daria Frączak                                      wychowawca III d

 

BIOLOGIA

 

mgr Janina Pietrzak                                            wychowawca II c

mgr Longina Rożniata

 

INFORMATYKA

 

mgr Alina Kończak                                                     

mgr Daria Frączak                                      

MUZYKA – PLASTYKA

ZAJĘCIA  ARTYSTYCZNE

mgr   Kamilla Łysoniewska     

 

mgr Izabela Piecuch     

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE

mgr inż. Małgorzata Karpińska                         

mgr Marek Adamczyk

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Renata Śmiechowska         

           

RELIGIA

mgr  Ewelina Zdrojek   

ks. mgr Grzegorz Gumieniak

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

mgr Eliza Kosut- Komorowska                                  

mgr Paweł Bińkiewicz

mgr Krzysztof Kuba                      

mgr Jacek Trojanowski                            

BIBLIOTEKA

mgr Elżbieta Kuba                                             

mgr Anna Dobrowolska                 

PEDAGOG SZKOLNY

 

    mgr Sylwia Królak- Toczek        

                     PSYCHOLOG SZKOLNY

    mgr Agnieszka Kozłowska

ŚWIETLICA SZKOLNA

 

mgr Dorota Grad                                                       

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

 

 

 Ewa Urbańska                       – sprzątaczka

 Hanna Górzyńska                          – woźna      

 Grażyna Świstak                            – sprzątaczka

 Alicja Nowicka                      – woźna

 Marianna Wędrychowicz       – sprzątaczka

 Barbara Kostrzewa               – sprzątaczka

 Bogdan Popłoński                          – starszy woźny

 Jerzy Szkopiński                   – dozorca