Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej
ul. Mickiewicza 24, 96 - 230 Biała Rawskatel./fax. (46)8159795

O szkole

Nasza wizytówka

Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej
Adres: 96 - 230 Biała Rawska
tel./fax 0-46 815 97 95
gimnazjumbr@op.pl
Rok powstania: 1999
Organ prowadzący: Rada Miejska Biała Rawska
Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Łodzi
Delegatura w Skierniewicach
Organy szkoły: Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Dokumenty regulujące pracę szkoły: Statut
Program Wychowawczy Szkoły
Program Profilaktyki
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Kierownictwo: dyrektor - mgr Marek Adamczyk
wicedyrektor - mgr Elżbieta Kuba
Liczba uczniów: 406
Liczba nauczycieli: 40
Liczba pracowników administracji i obsługi: 10
Baza lokalowa: 20 klasopracowni -  w tym dwie komputerowe
świetlica
biblioteka z czytelnią i centrum multimedialnym
sala gimnastyczna, boiska, kort tenisowy, siłownia
sala do ćwiczeń korekcyjnych, gabinet medyczny
Nauczane języki obce: język angielski
język rosyjski